Magnus M. Thunestvedt AS

Service bedrift

Internkontroll systemet

Vi tilbyr web basert Internkontroll system for Elektriske-, brann- og nødlys anlegg.

Enkel tilgang så sant det er internett tilgang.

www.norik.no

Brannvarsling og nødlys skal kontrolleres årlig i følge plan og bygningsloven.

Elektriske anlegg skal ha periodisk tilsyn i følge "Internkontroll forskriften" og NEK 400:2010.
Frekvensen for periodisk tilsyn må vurderes ut fra risiko og mulig skade omfang, dersom det oppstår en feil ved det elektriske anlegget.

Ønsker Dere å benytte vårt Web baserte system eller informasjon om systemet?
Ta kontakt oss på 55391900

  • Nelfo
  • Godkjent for ansvarsrett
  • Energien
  • Miljøfyrtårn
  • SS Kontrollforetak
  • Godkjent lærlingebedrift