Magnus M. Thunestvedt AS

Om oss

Bybanen fra Nesttun til Lagunen

Thunestvedt har fått tildelt kontrakt på Bybanen trinn 2

Når Bybanen er ferdigstilt i 2013, vil den gå fra Nesttun til Lagunen. Det blir 4 nye stopp som er Skjoldskiftet, Mårdalen, Skjold og Lagunen. Det skal bygges dobbeltspor for Bybanen på hele strekningen fra Nesttun til Lagunen.

Bygging av spor vil starte opp i løpet av høsten 2011, og testkjøringen skal starte vinteren 2013. Etter planen skal Bybanen trinn 2 åpne sommeren 2013.

Kort oppsummert omfatter arbeidet bl.a:

 • Lavspent strømforsyning for hele strekningen inklusiv fordelinger og kabler.
 • Belysningsanlegg for hele strekningen.
 • Komplett jordingsanlegg.
 • Komplett fiberanlegg.
 • Installasjoner på holdeplasser inklusiv varmekabler, strømforsyning og fordelinger.
 • Installasjoner i tunnel.
 • Gatesignalanlegg
 • Nelfo
 • Godkjent for ansvarsrett
 • Energien
 • Miljøfyrtårn
 • SS Kontrollforetak
 • Godkjent lærlingebedrift