Magnus M. Thunestvedt AS

Om oss

Thunestvedt kjøper Pettersson & Gjellesvik

Det er med stor glede og entusiasme ledelsen i Thunestvedt kan informere om at vi har fått et nytt medlem i Thunestvedtfamilien. 
Thunestvedt kjøper 79% av Pettersson & Gjellesvik (PG) og blir dermed Vestlandets største leverandør av elektrotjenester til privat, offentlig og bedriftsmarked.

Begge selskapene har passert 90 år med god margin; kompetanse, erfaring og en god porsjon bergensk historie står derfor sentralt når nærmere 200 års bransjeerfaring nå slår seg sammen. 

Konsernet vil etter oppkjøpet ha ca 400 ansatte og i overkant av 600 millioner i omsetning i 2020.

En god match

PG sin tilstedeværelse i sentrum, deres lange fartstid og sterke kunderelasjoner, samt deres kvaliteter på service og forvaltning av en solid rammeavtaleportefølje var viktige elementer som var lagt til grunn for beslutningen om oppkjøpet. Slik vil PG komplettere Thunestvedt på en flott måte, og ønskes hjertelig velkommen.

– Vi gleder oss virkelig til å ønske alle de dyktige fagfolkene hos Pettersson & Gjellesvik velkommen i Thunestvedtkonsernet. Gjennom årene har vi identifisert en felles og sammenfallende kultur, yrkesstolthet og integritet i selskapene. Oppkjøpsprossen har bare styrket disse inntrykkene. Vi er alle sikre på at dette er begynnelsen på en ny aktiv 100 års epoke, sier administrerende direktør hos Thunestvedt, André Teigen.

PG skal videreføre sin merkevare ut mot både egne og Thunestvedt sine kunder. Dagens ledelse fortsetter å forvalte PG sine verdier på en god måte, men selskapet blir naturligvis innlemmet som en del av Thunestvedtkonsernet fra januar 2020 da alle formaliteter er på plass. Fra før eier Thunestvedtkonsernet flere datterselskaper som også har ivaretatt sin egen lokale identitet og forankring; Vangen Elektriske på Voss, Sæterdal Elektro fra Vaksdal og Vestgar Elektro på Sotra er alle eid 100 prosent av Thunestvedt.

Tar opp kampen mot store nasjonale og internasjonale aktører

Andrè Teigen mener markedet for elektroleverandører vil bli tøffere og preget av konkurranse på tvers av landegrensene. Det er en trend i markedet at prosjektene blir større og større, dette gjelder ikke bare for hovedentreprenørene, men også for de tekniske fagene. Dette favoriserer de store nasjonale og internasjonale aktørene. Internasjonale aktører er allerede tungt inne i samferdselssektoren. Det samme kan bli en realitet i tilsvarende segmenter om ikke norske selskaper er våkne og posisjonerer seg både ressursmessig, faglig og administrativt. 
– Vi har allerede vunnet anbud i konkurranse med internasjonale aktører, men vi jobber i en bransje hvor konsolidering er en del av hverdagen. Vi kan ikke sitte i ro og se på utviklingen om vi skal fortsette å være konkurransedyktig i elektroentreprenørbransjen, sier Teigen.

Gode vekstutsikter de neste årene

Grepene som Thunestvedt gjør er viktige for å sikre lokale arbeidsplasser og øke rekruttering av nye fagpersoner gjennom gode lærlingeordninger og lærerike oppdrag.

- Vi forventer en betydelig vekst i elektromarkedet i årene som kommer. Spesielt klimarelaterte investeringer som vindmølle- og solcelleinstallasjoner. I tillegg ser vi en gjennomgående økt elektrifisering, automatisering og digitalisering både på bedrift- og privatmarkedet, sier Teigen. Vi har derfor etablert og styrket en egen Teknikk avdeling som arbeider med å følge med på den tekniske utviklingen i markedet. Bare automasjonsmarkedet forventes å vokse med 10 prosent i 2019 og seks prosent til neste år.

– Sammen med de dyktige fagfolkene hos Pettersson & Gjellesvik er Thunestvedt-konsernet bedre rustet enn noensinne til å ta opp kampen mot de største i bransjen.

  • Nelfo
  • Godkjent for ansvarsrett
  • Energien
  • Miljøfyrtårn
  • SS Kontrollforetak
  • Godkjent lærlingebedrift