Magnus M. Thunestvedt AS

Om oss

Thunestvedt endrer logo

Thunestvedt er i en prosess hvor vi gjør en oppfrisking av profilen vår. Dette innebærer blant annet ny profilering gjennom ny logo, oppdatering av hjemmeside og økt tilstedeværelse på sosiale medier. 

Våre datterselskap, Vangen Elektriske, Sæterdal Elektro og Vestgar Elektro vil også få ny logo og hjemmeside.

Thunestvedt som konsern er en av de største elektroleverandørene i regionen og i stadig vekst, det er derfor viktig for oss å være synlig for våre kunder på tvers av de ulike selskapene. 

Profileringsarbeidet som nå pågår er viktig for økt tilgjengelighet overfor våre kunder i hele regionen. Logoendringer er vedtatt og vi er i gang med å gå over til ny logo, du vil derfor i nærmeste fremtid se vår nye logo på veiene. 

Om noen uker satser vi også på å ha fått på plass en ny hjemmeside. Adresse til nettsider vil naturligvis være de samme.

  • Nelfo
  • Godkjent for ansvarsrett
  • Energien
  • Miljøfyrtårn
  • SS Kontrollforetak
  • Godkjent lærlingebedrift