Magnus M. Thunestvedt AS

Kontakt oss

Magnus M. Thunestvedt AS

Avdeling Arna

Arnadalsflaten 9
Postboks 164 Indre Arna
5888 Bergen

Tlf: 55 39 19 00
Fax: 55 39 19 01
Epost: inst@thunestvedt.no

Her finner du oss

Avdeling Osterøy

Hodlebrautsvegen 7
5281 Valestrandsfossen

Tlf: 56 19 39 00
Epost: service.osteroy@thunestvedt.no

Her finner du oss

Send oss en melding

  • Nelfo
  • Godkjent for ansvarsrett
  • Energien
  • Miljøfyrtårn
  • SS Kontrollforetak
  • Godkjent lærlingebedrift